PDA

View Full Version : Što je grafičko sučelje i plaća li se?_eXer_
17.03.09, 23:02
Što je grafičko sučeljenje i plaća li se?

Dr_Evil
17.03.09, 23:03
Uvod u GP:

Što je Graphic Pack?
-Graphic Pack (GP) služi za promjenu izgleda traviana. Ljudi ga vole koristiti jer Travian izgleda zanimljivije i lijepše. No, mnogo ljudi ne znaju kako aktivirati GP. To možete naučiti iz ovog tutoriala:

Kako aktivirati GP?
-Prvo trebate imati putanju (link) do GP-a ili imati GP na kompjuteru. GP je na oba načina vrlo jednostavno aktivirati.

Putanja do GP-a.
-Kada imate putanju do GP-a trebate je samo kopirati u profil. Točnije rečeno kliknite u igri na Profil-> Grafičko sučelje-> i unesete u textbox putanju do GP-a. Vrlo često ako putanju otvorite u vašem web pregledniku GP vam se neće pokazati.

GP na kompjuteru.
-Ako imate GP na kompjuteru trebate ga cijelog smjestiti u jedan folder. Za primjer ćemo taj folder nazvati "tralala" i smjestiti ga na radnu površinu (desktop). Moramo paziti da niti jedan dio tog GP-a nije zapakiran u .rar ili .zip formatu. Sada ponovno trebamo otvoriti Profil-> Grafičko sučelje-> i unijeti putanju, no ovog puta, putanja mora ići do foldera na kompjuteru. Za ovaj GP koji smo uzeli kao primjer, putanja bi bila:
file://C:/Documents and Settings/All Users/Desktop/tralala/
(Zelenom bojom je označena putanja do radne površine (desktopa), a plavom ime foldera.)