PDA

View Full Version : Hrvatski serveri!hzg
20.03.08, 17:08
Vazni datumi hrvatskih servera.

s1.travian.com.hr (3.runda)

POCETAK SERVERA : 24.08.2009 - 06:00
natari : -.


s2.travian.com.hr (2.runda)


POCETAK SERVERA : 09.02.2009.- 06.00
natari: 10.12.2009 (-,.-)s3.travian.com.hr (1.runda)

POCETAK SERVERA : 25.05.2009 - 06:00
Artefakti : 22.10.09.

s4.travian.com.hr

POCETAK SERVERA : 29.10.2008 - 06:00
natari : 03.09.2009.speed.travian.com.hr

POCETAK SERVERA : 13.07.2009 - 06:00
Artefakti: 03.09.09


speed.travian.ba (2.runda)

POCETAK SERVERA : 17.11.2008. - 6:00
natari : 26.02.2009.

* Izračun datuma dolaska natara je proračun 300 dana normal server i 100 dana od starta za speed. Ovo sve je moj izracun, nije tocno, ali datumi su priblizni.