PDA

View Full Version : Travian T3.5CM Marko
15.07.10, 19:24
Činjenice

Preduvjeti

Da biste uzeli artefakt trebaju Vam heroj i prazna riznica. Riznica sada može biti proširena do razine 20 (prije je mogla do razine 10).
Sada riznica može biti napravljena i u glavnom gradu, ali ne može u selu sa svjetskim čudom.

Da biste uzeli artefakt potrebno je prvo srušiti riznicu u kojoj se nalazi, a zatim poslati heroja u napad (ne pljačku!).
Kada uzmete artefakt mora proći 24 sata dok njegove moći ne počnu djelovati na Vaš račun.


Djelovanje

Svaka kategorija ima 4 artefakta koja deluju na cijeli račun, i 6 artefakta koji deluju samo na selo u kom se nalaze.
Takođe postoje i jedinstveni artefakti u svakoj od kategorija (izuzetak su artefakti koji deluju na skladište/silos).

Izuzeci

“Stabilnije građevine” : uvek djeluje na cijeli račun, jedino je njihova moć različita.
“Ludi artefakt”: postoji 10 različitih vrsta i oni mijenjaju svoje djelovanje svakih 24 sata.

Pozicija

Pojavit će se širom mape. Sedam jedinstvenih artefakata bit će u blizini koordinata 0/0.

Pojavljivanje

Svi artefakti će biti uvedeni u igru u istom trenutku. Trenutno je to oko 120-180 dana od početka servera.


Tipovi artefakata

Stabilnije građevine
Sve građevine su 2 ili 3 puta stabilnije, trebat će Vam više katapulta da srušite građevine.
Jedinstveni artefakt ovog tipa čini građevine 5 puta stabilnijim.

Brža vojska
Vojska se kreće 1,5 ili 2 puta brže.
Jedinstveni artefakt ovog tipa omogućava da se vojska kreće 3 puta brže.

Manja potrošnja žita
Sva vojska koja se nalazi pod djelovanjem ovog artefakta koristi 0,75 žita (djeluje na cijeli račun) ili 0,5 žita (djeluje samo na to selo).
Jedinstveni artefakt ovog tipa smanjuje potrošnju žita za 0,5 i djeluje na cijeli račun.

Brža obuka vojske
Vojska se obučava 25% brže (djeluje na cijeli račun) ili 50% brže (djeluje samo na to selo).
Jedinstveni artefakt ovog tipa omogućava da se vojska obučava 50% brže i djeluje na cijeli račun.

Građevinski planovi za veliko skladište i velike žitnice:
Sa ovim građevinskim planom možete napraviti veliku žitnicu i veliko skladište u tom selu ili čak na cijelom računu, ovisno o artefaktu. Sve dok posjedujete ovaj artefakt možete graditi i proširivati te građevine.

Veliko skrovište i slučajni cilj
Skrovište sakriva 100 puta više resursa (djeluje na cijeli račun) ili 200 puta više (djeluje samo na to selo).
Jedinstveni artefakt ovog tipa omogućava da sklonište sakrije 500 puta više resursa.

U napadu na selo koje poseduje ovaj artefakt katapulti mogu gađati samo slučajne mete. Izuzetak su svjetsko čudo i riznica.

Ludi artefakt
Svakih 24 sata dobiva drugi efekt, moguće je da ima pozitivne i negativne efekte. Mijenja efekt i djelovanje svakih 24 sata.
Jedinstveni artefakt ovog tipa daje samo pozitivne efekte.

Bolji izviđači (Prikaz dolazeće vojske)
Svi izviđači su 3 puta bolji (djeluje na cijeli račun) ili 5 puta bolji (djeluje samo na to selo).
Jedinstveni artefakt ovog tipa čini izviđače 10 puta boljima.
Također, svi ovi artefakti omogućavaju da vidite tip jedinica koje dolaze, ali ne i njihovo brojčano stanje.