PDA

View Full Version : Popis važnijih tema i formskih igara!



Horall
25.11.12, 16:57
Popis važnijih tema (koje nisu sticky, jer ne mogu sve biti sticky)


Video Gallery (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?26939-Video-Gallery)

Preporucite mi knjigu! (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?13733-Preporucite-mi-knjigu%21)

Preporucite mi film/seriju! (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?13730-Preporucite-mi-film-seriju%21)

Preporučite mi računalnu igru! (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?55972-Preporu%C4%8Dite-mi-ra%C4%8Dunalnu-igru%21)

Smiješne slike (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?19437-Smije%C5%A1ne-slike)

Preporučite mi glazbu (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?17837-Preporu%C4%8Dite-mi-glazbu)

Kako pomoci Dinamu da bar jednom prezimi u Europi? (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?50771-Kako-pomoci-Dinamu-da-bar-jednom-prezimi-u-Europi)

Smak Svijeta! (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?46328-Smak-Svijeta%21)

natari (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?20685-natari)

Najbolji reperi balkana prvog desetljeća u 21. stoljeću (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?51034-Najbolji-reperi-balkana-prvog-desetlje%C4%87a-u-21-stolje%C4%87u)

Što trenutno svira? (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?56108-Što-trenutno-svira)





Forumske igre

Nervira me... (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45947-Forumska-Igra-Nervira-me)

Jeste li ikad? (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?36921-Forumska-igra-Jeste-li-ikad)

CountZero, CountTwoThousand (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45789-Forumska-igra-CountZero-CountTwoThousand)

Pogodi starost (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?48280-Forumska-igra-Pogodi-starost)

Kaladont (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45788-Forumska-igra-Kaladont)

Ocjenite avatar osobe iznad (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?41044-Furumska-igra-Ocjenite-avatar-osobe-iznad)

Ili/Ili (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45790-Forumska-igra-Ili-Ili)

Reci što veću laž (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45856-Forumska-igra-Reci-%C5%A1to-ve%C4%87u-la%C5%BE)

Tko će biti poslje vas (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?50047-Forumska-igra-Tko-%C4%87e-biti-poslje-vas)

Izjavite ljubav osobi iznad! (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45871-Forumska-igra-Izjavite-ljubav-osobi-iznad%21)

Brojanje slikama (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?50997-Forumska-igra-Brojanje-slikama)

Napišite svoje ime nosom (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?47612-Forumska-igra-Napi%C5%A1ite-svoje-ime-nosom)

Rejtaj nick osobe iznad (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?47130-Forumska-igra-Rejtaj-nick-osobe-iznad)

Rejtaj potpis osobe iznad (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45830-Forumska-igra-Rejtaj-potpis-osobe-iznad)

Band Name Game (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?48810-Forumska-igra-Band-Name-Game)

Priča s smailijima (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?48297-Forumska-igra-Pri%C4%8Da-s-smailijima)

Pogodi pjesmu (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45912-Forumska-Igra-Pogodi-pjesmu)

Sastavi priču (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45810-Forumska-igra-Sastavi-pri%C4%8Du)

Ocijeni igrača (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?48214-Forumska-igra-Ocijeni-igra%C4%8Da)

Pogodi klub (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45816-Forumska-igra-Pogodi-klub)

Ko će postati poslije vas?! (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45834-Forumska-igra-Ko-%C4%87e-postati-poslije-vas-%21)

Što mislite o osobi iznad vas (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?47200-Forumska-igra-%C5%A0ta-mislite-o-osobi-iznad-vas-%29)

Otkrij broj (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?47565-Forumska-igra-Otkrij-broj)

Što ste danas kupili? (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?26999-Forumska-igra-%C5%A0to-ste-danas-kupili)

Zagonetke (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?45796-Forumska-Igra-Zagonetke)

Ekipa A vs. Ekipa B (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?56028-Forumska-igra-Ekipa-A-vs-Ekipa-B-%283-runda%29)



Ako netko ima kakvu ideju za igru ili neku drugu neka napravi temu i moderatoru podforuma ili meni pošalje poruku, a ako otvori temu kakva već postoji snosit će posljedice (čitaj: opomenu)