PDA

View Full Version : Dan 6Nikola
04.03.17, 12:21
http://image.prntscr.com/image/f4d2d2749d144422ac4a79a68d7c5845.jpg

Jednog dana prefektov sin je našao spise s informacijama o skrivenom blagu. Nažalost poruka je bila šifrirana i u njoj je pisalo sljedeće:

"Mi smo bili na putu od -.-. .- . ... .- .-. . .- do --. .... . .-. .-.. .- , kada smo sreli konvoj koji je putovao od .--- . .-. ..- ... .- .-.. . -- do . -... ..- .-. .- -.-. ..- -- . Oni su nam rekli o nemirima u našem naselju i mi smo odlučili da se vratimo što prije, tako da smo sakrili zlato pet polja zapadno od najbližeg grada koji pripada Rimskoj gardi."


Zadatak:
Dešifrirajte poruku.

antoniorak
04.03.17, 13:17
Caesarea - Gherla, 1 konvoj
Jerusalem - Eburacum, 2 konvoj

i nije da me se nešto tiče, al ta dva konvoja se nikad nisu mogli susrest

Bura
04.03.17, 13:29
Bura, hr2

"Mi smo bili na putu od caesarea do gherla , kada smo sreli konvoj koji je putovao od jeruzalema do eburacuma. Oni su nam rekli o nemirima u našem naselju i mi smo odlučili da se vratimo što prije, tako da smo sakrili zlato pet polja zapadno od najbližeg grada koji pripada Rimskoj gardi."

Rasputin
04.03.17, 14:44
"Mi smo bili na putu od CAESAREA do GHERLA, kada smo sreli konvoj koji je putovao od JERUSALEMA do EBURACUM. Oni su nam rekli o nemirima u našem naselju i mi smo odlučili da se vratimo što prije, tako da smo sakrili zlato pet polja zapadno od najbližeg grada koji pripada Rimskoj gardi."

hr1 Outsiders

martin29
04.03.17, 19:27
"Mi smo bili na putu od CAESAREA do GHERLA , kada smo sreli konvoj koji je putovao od JERUSALEM do EBURACUM. Oni su nam rekli o nemirima u našem naselju i mi smo odlučili da se vratimo što prije, tako da smo sakrili zlato pet polja zapadno od najbližeg grada koji pripada Rimskoj gardi."


Guardian, Hr3

njasa
04.03.17, 20:29
http://ts3.travian.com.hr
njasa

caesarea
gherla
jerusalem
eburacum

ranger
04.03.17, 23:38
hr2 ranger


"Mi smo bili na putu od CAESAREA do GHERLA, kada smo sreli konvoj koji je putovao od JERUSALEM do EBURACUME Oni su nam rekli o nemirima u našem naselju i mi smo odlučili da se vratimo što prije, tako da smo sakrili zlato pet polja zapadno od najbližeg grada koji pripada Rimskoj gardi."

Inzenjer
05.03.17, 11:58
Server: Hr1
Acc: Grof Inzenjer
Odgovor: Radi se o Morseovu kodu. "Mi smo bili na putu od -.-. .- . ... .- .-. . .- do --. .... . .-. .-.. .- , kada smo sreli konvoj koji je putovao od .--- . .-. ..- ... .- .-.. . -- do . -... ..- .-. .- -.-. ..- -- . Oni su nam rekli o nemirima u našem naselju i mi smo odlučili da se vratimo što prije, tako da smo sakrili zlato pet polja zapadno od najbližeg grada koji pripada Rimskoj gardi."

Od prvih znakova se dobije CAESARU (valjda su mislili Cezara) do GHERLA . Kada su susreli konvoj koji je putovao od JERUSALEM (Jeruzalema) do EBURACUM (Rimska tvrđava).

Lp

Nikola
06.03.17, 11:29
Čestitamo svim sudionicima!

Točan odgovor je:
od Caesarea do Gherla
od Jerusalem do Eburacum

Nagradu su osvojili:
antoniorak
Rasputin
martin29
njasa
ranger


Sljedeća avantura: Dan 7 (http://forum.travian.com.hr/showthread.php?t=57709)