PDA

View Full Version : Dan 7Nikola
05.03.17, 12:53
http://image.prntscr.com/image/e46ad97510d44ad6a159f66d4e48b002.jpg

Jednog dana tri nova novaka - Brannohen, Grathlon i Aurelius su popili previše i zaspali u obližnjoj konobi. Znajući da centurion ne dozvoljava takvo ponašanje, drugi vojnici su odlučili da ih odnesu kući, ali su zapamtili samo sljedeće o njima:

Grathlon je najviši od njih trojice.
Mačevalac je viši od kopljanika.
Brannohen se uvijek rugao onima koji nose koplje ili mač!
Batinar i onaj koji nosi sjekiru se svađaju mnogo i Grathlon ih uvijek pomiri.
Brannohen ne koristi štap ni sjekiru.


Zadatak:
Ima 6 različitih oružja na gomili: mač, štap, koplje, batina, sjekira i malj. Svaki od novih novaka je imao po 2 oružja. Kome pripada koje oružje?

http://image.prntscr.com/image/abd434b3df7c4e78a7cb67b5f95f164b.png

Inzenjer
05.03.17, 13:45
Server: hr1
Acc: Grof Inzenjer
Odgovor: Brannohen-batina i malj!
Grathlon-mač i štap!
Aurelius-sjekira i koplje!

antoniorak
05.03.17, 13:54
grathion- mač i štap
aurelius- koplje i sjekira
brannohen- batina i malj

Silvia
05.03.17, 14:33
Grathlonu pripadaju mac i stap, Brannohenu batina i malj, dok Aureliusu pripadaju sjekira i koplje.

Acc Duhova
Hr1

TonyCRO
05.03.17, 14:43
Brannohenu pripada batina i malj
Grathlonu pripada mač i štap
Aureliusu pripada koplje i sjekira

TonyCRO, hr3

Bura
05.03.17, 15:25
bura, hr2

brannohen: batina i malj
grathlon: mac i stap
aurelius: koplje i sjekira

Rasputin
05.03.17, 17:19
Brannohen - batina, malj
Grathlon - mač, štap
Aurelius - koplje, sjekira

hr1 Outsiders

njasa
05.03.17, 18:36
hr3 njasa

Brannohen - batina, malj
Grathlon - mač, štap
Aurelis - koplje, sjekira

Kiana
05.03.17, 20:27
Grathlon: mač i štap
Brannohen: batina, malj
Aurelius: koplje, sjekira

Kihana, s1

martin29
06.03.17, 00:32
Grathlon - mač, štap
Brannohen - batina, malj
Aurelius - sjekira, koplje

Guardian, Hr3

malaodzanata
06.03.17, 11:40
Grathhon - Mač i Štap
Brannohen - Batina i Malj
Aurelius - Sjekira i Koplje

Nikola
06.03.17, 18:55
Čestitamo svim sudionicima!

Točan odgovor je:
Brannohen: batina i malj
Grathlon: mač i štap
Aurelius: koplje i sjekira


Nagradu su osvojili:
Inzenjer
Silvia
Bura
Kiana
malaodzanata