Evo želio bih vam predstvait moj savez!!!

Oznaka saveza: [VR]
Ciljevi saveza: Međusobno pomaganje, zajedničko ratovanje protiv drugih saveza, disciplina!
Povijest saveza: Nema
Dodatno: U savez...