nekima i nije problem do traviana nego do sporog kompjutera