Ime: Avalon
Pleme: Gali
Stanovništvo: 71
Ovo mi je prvi server, totalni sam početnik i mooolim primite me u savez