ranger, hr2

rimljani stizu 1h i 45 min prije gala