Mozda je davno napravio neke zgrade i onda ga neko skato i ostala mu štala i gradi vojsku