Ukratko - ovdje će biti objašnjene kratice koje "elite" gameri koriste u travianu.
Pa krenimo:

acc/account - korisnički račun
ally/alijansa - savez
bashing - napadanje jednog non-stop...