Ime u igri: Madjar
Iskustvo koje imate u Travianu: NOOB
Koje ste pleme izabrali: Gali
Koliko populacije imate: 9
Napomena (ukoliko želite nešto posebno napomenuti) heh eto ukoliko ima neki savez...