xD e mimi da sam ja tada bio online 50% mogo deffa je to moglo zaustaviti (doslovce) da ne govorim o jos 2-3 osobe koje bi te potpuno satrale a kada bis to sve skupio imo bis največu čeku do sada na serveru napravljenu ali mi se ne zamaramo nekim ljudima