Danas su stigli napokon i artefakti na četvrti hrvatski travian server. Blokada s natara se skida 07.05. u 18.00 sati.