Hahah a ko im je kriv kad neznaju ni napade u sce poslati bar tri ako nemogu više.ROTFL