Pa ako pobiješ svu vojsku u selu i ako imaš riznicu dovoljno razvijenu, možeš u jednom valu