Oznaka saveza: =LEGIO=
Kordinate saveza: -/+

Svi zainteresirani mogu se pridruziti savezu.