Da li je greška nemogućnost kupovine robe na tržnici sa koeficijentom manjim od 1.
Dozvoljava da se tako postavi u prodaji a ne dozvoljava mogućnost kupovine.
Mislim da se radi o grešci jer svima nam je nekada potrebno doci brzo do nekog resursa bez obzira na cijenu.
Hvala.