Nemogućnost kupovine na pijaci ponuda sa koficijentom manjim od 1.
Javlja: Ovu ponudu ne možete prihvatiti zbog pravila igre.
Dozvoljava se postavljanje na prodaju a ne dozvoljava kupovina sto smatram greskom.
Ispraviti ili jedno ili drugo.
Hvala.