u porukama ima greška, kad se pošalje poruka ili otvori dolazna poruka, onda se pojavljuje popis svih starih poruka ,iako su obrisane, i to na listi nove poruke, bug bezveze, al ipak ometa